نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/24
کل خالص ارزش دارائی ها 34,269,294,663,861 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,530 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 982,123 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,805 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 34,251,117

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي، محمد خبري زاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران