نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/12
کل خالص ارزش دارائی ها 30,457,446,200,648 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,370 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,558 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,011,246 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,144,819

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي، محمد خبري زاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران